Có 1 kết quả:

huī tóu wú

1/1

huī tóu wú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-faced bunting (Emberiza spodocephala)