Có 1 kết quả:

huī qí méi

1/1

huī qí méi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey sibia (Heterophasia gracilis)