Có 1 kết quả:

huī chén

1/1

huī chén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dust