Có 1 kết quả:

huī bān héng ㄏㄨㄟ ㄅㄢ ㄏㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey plover (Pluvialis squatarola)