Có 1 kết quả:

huī bān wēng

1/1

huī bān wēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-streaked flycatcher (Muscicapa griseisticta)