Có 1 kết quả:

huī lín xiāo

1/1

huī lín xiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Himalayan owl (Strix nivicolum)