Có 1 kết quả:

huī lín gē

1/1

huī lín gē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ashy wood pigeon (Columba pulchricollis)