Có 1 kết quả:

huī liǔ yīng

1/1

huī liǔ yīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sulphur-bellied warbler (Phylloscopus griseolus)