Có 1 kết quả:

huī shuǐ

1/1

huī shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gray water