Có 1 kết quả:

huī jiāng

1/1

huī jiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mortar (for masonry)