Có 1 kết quả:

huī jìn

1/1

huī jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ashes