Có 1 kết quả:

huī yàn jú

1/1

huī yàn jú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ashy woodswallow (Artamus fuscus)