Có 1 kết quả:

huī bàn pǔ yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red phalarope (Phalaropus fulicarius)