Có 1 kết quả:

Huī pí nuò

1/1

Huī pí nuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Pinot gris (grape type)
(2) Pinot grigio