Có 1 kết quả:

huī kuàng què méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) David's fulvetta (Alcippe davidi)