Có 1 kết quả:

huī bèi yàn wěi

1/1

huī bèi yàn wěi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slaty-backed forktail (Enicurus schistaceus)