Có 1 kết quả:

huī bèi ōu

1/1

huī bèi ōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slaty-backed gull (Larus schistisagus)