Có 1 kết quả:

huī xiōng zhú jī ㄏㄨㄟ ㄒㄩㄥ ㄓㄨˊ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Chinese bamboo partridge (Bambusicola thoracicus)