Có 1 kết quả:

huī jiǎo liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pale-legged leaf warbler (Phylloscopus tenellipes)