Có 1 kết quả:

huī liǎn wēng yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-cheeked warbler (Seicercus poliogenys)