Có 1 kết quả:

huī fù dì yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-bellied tesia (Tesia cyaniventer)