Có 1 kết quả:

huī fù xiù yǎn niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental white-eye (Zosterops palpebrosus)