Có 1 kết quả:

huī sè dì dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

gray area