Có 1 kết quả:

huī lán shān què ㄏㄨㄟ ㄌㄢˊ ㄕㄢ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) azure tit (Cyanistes cyanus)