Có 1 kết quả:

huī hù

1/1

huī hù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sooty shearwater (Puffinus griseus)