Có 1 kết quả:

Líng qiū xiàn ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄡ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lingqiu county in Datong 大同[Da4 tong2], Shanxi