Có 1 kết quả:

Líng shān

1/1

Líng shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lingshan county in Qinzhou 欽州|钦州[Qin1 zhou1], Guangxi