Có 1 kết quả:

líng jiù

1/1

líng jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

coffin containing a corpse