Có 1 kết quả:

Líng bì

1/1

Líng bì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lingbi county in Suzhou 宿州[Su4 zhou1], Anhui