Có 1 kết quả:

Líng shí xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lingshi county in Jinzhong 晉中|晋中[Jin4 zhong1], Shanxi