Có 1 kết quả:

zāi hài

1/1

zāi hài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) calamity
(2) disaster
(3) CL:個|个[ge4]