Có 1 kết quả:

zāi yāng

1/1

zāi yāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

disaster

Một số bài thơ có sử dụng