Có 1 kết quả:

zāi yāng ㄗㄞ ㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

disaster

Một số bài thơ có sử dụng