Có 1 kết quả:

zāi mín

1/1

zāi mín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

victim (of a disaster)