Có 1 kết quả:

zāi huò

1/1

zāi huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

disaster