Có 1 kết quả:

zāi nàn xìng

1/1

zāi nàn xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

catastrophic