Có 1 kết quả:

lú tái ㄌㄨˊ ㄊㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stove top
(2) hob