Có 1 kết quả:

lú zi

1/1

lú zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stove
(2) oven
(3) furnace