Có 1 kết quả:

lú jià

1/1

lú jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

grate