Có 1 kết quả:

lú zhā

1/1

lú zhā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) furnace slag
(2) ashes from a stove