Có 1 kết quả:

lú huǒ

1/1

lú huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the fire of a stove