Có 1 kết quả:

lú zào

1/1

lú zào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stove