Có 1 kết quả:

lú táng

1/1

lú táng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) furnace chamber
(2) stove chamber