Có 1 kết quả:

lú dǐng

1/1

lú dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

furnace top