Có 1 kết quả:

chuī zhou

1/1

chuī zhou

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pot-scrubbing brush, made from bamboo strips