Có 1 kết quả:

chuī yān

1/1

chuī yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

smoke from kitchen chimneys