Có 1 kết quả:

chuī cuàn

1/1

chuī cuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to light a fire and cook a meal