Có 1 kết quả:

Yán dì líng

1/1

Yán dì líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fiery Emperor's tomb in Yanling county, Zhuzhou 株洲, Hunan