Có 1 kết quả:

chǎo huì

1/1

chǎo huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to speculate in foreign currency