Có 1 kết quả:

chǎo dì pí

1/1

chǎo dì pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to speculate in building land