Có 1 kết quả:

chǎo fáng

1/1

chǎo fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to speculate in real estate